Färs härad

Björka
Brandstad
Fränninge
Ilstorp
Långaröd
Lövestad
Ramsåsa
Röddinge
Skartofta
Södra Åsums gamla
Södra Åsums nya
Sövde
Tolånga
Vanstad
Vollsjö
Vomb
Västerstad
Västerstad kyrkoruin
Östra Kärrstorp
Östraby
Öved
        Färs härad
Färs