Gärds härad

Degeberga
Djurröd
Everöd
Huaröd
Häglinge
Hörröd
Köpinge
Linderöd
Lyngsjö
Maglehem
Norra Åsum
Skepparslöv
Svensköp
Svensköp kyrkoruin
Svensköp text Kyrkoruin
Träne
Vittskövle

Västra Vram
Yngsjö kapell
Åhus
Äsphult
Östra Sönnarslöv
Östra Vram
        Gärds härad
Gärds