Gotlands kyrkor


Gotlands alla kyrkor

Här finns bilder på Gotlands alla kyrkor och kyrkoruiner.
Fotograferade sommaren 2007.
En del behöver fotograferas om vintertid när träden saknar löv


Här finns även en samling av Gotlands dopfuntar.


För frågor eller synpunter skicka ett Mail. © Ivar Björklund