Kyrkoruiner

Här kommer jag att lägga Ödekyrkor,
kyrkoruiner och minnesmärken över rivna kyrkor.
Flertalet av kyrkoruinerna används till
friluftsgudstjänster på sommaren.