Skytts härad

Anderslöv
Bodarp
Bösarp
Dalköpinge
Falsterbo
Fru Alstad
Fuglie
Gislöv
Gylle
Hammarlöv
Håslöv
Kyrkoköpinge
Lilla Slågarp
Lilla Slågarps begravningskapell
Maglarps gamla
Maglarps nya
Räng
Skanör
Skegrie
Stora Hammar gamla
Stora Hammar nya
Stora Slågarp
Vellinge
Västra Alstad
Västra Tommarp
Västra Vemmerlöv

        Skytts härad
Skytts