Björnlunda

Björnlunda kyrka
Björnlunda. Sn i Daga hd, Södermanlands län