Borg

Borg kyrka
Borg i Östergötlands län, Memmings hd.