Södertälje

Södertälje kyrka
Södertelje. Stad i Stockholms län, omgifven af Öknebo hd i Södertörn,