Trosa

Trosa kyrka
Trosa. Landsförslg i Hölebo hd, Södermanlands län