Tumba

Tumba kyrka
Tumba. Jernvägs-, post- och telegrafstation på V. stambanan, 2,2 mil s.v. om Stockholm
och 1,3 mil ö. om Södertelje, inom Botkyrka sn, Svartlösa hd, Stockholms län.