Turinge

Turinge kyrka
Turinge. Sn i Öknebo hd, Stockholms län, strax v. om Södertelje,