Vagnhärad

Vagnhärads kyrka
Vagnhärad. Sn i Hölebo hd, Södermanlands län,