Vretakloster

Vretaklosters kyrka
Vretakloster. Sn i Gullbergs hd, Östergötlands län,