Ytterenhörna

Ytterenhörna kyrka
Ytterenhörna. Sn i Selebo hd, Södermanlands län,