Överenhörna

Överenhörna kyrka
Öfverenhörna. Sn i Selebo hd, Södermanlands län,