Hjälmseryd

Hjälmseryds gamla kyrka
Hjelmseryd i Jönköpings län, Vestra hd. Sn